Vsi naši izdelki so najvišje kakovosti in so podprti tudi z evropskimi certifikati. V prehrani BIO, DEMETER IN BIODAR, v kozmetiki pa BDIH, ECOCERT, BIO ECO, Soil Assosiation. Tudi pri prehranskih dopolnilih zagotavljamo maksimalno vsebnost naravnih sestavin. 

Certifikat trgovine Biotopic

 

eko certifikat 2025 1


eko certifikat 2025


HRANA

Biološko pridelana hrana je pridelana na osnovi določenih predpisanih standardov, ki jih ureja in predpisuje svetovno združenje IFOAM. Prepovedana je uporaba konvencionalnih pesticidov, insekticidov, herbicidov, rastnih hormonov, antibiotikov ter kakršnakoli genska predelava.

Po Evropi in svetu se uporabljajo različne oznake za biološko pridelane izdelke, odvisno od države, iz katere proizvod prihaja. Neodvisni testi kažejo visoko zanesljivost teh oznak. V Evropi se, odvisno od države, zanesljivost giblje med 90 in 97 %. Dodatno zagotovilo, da ste kupili eko živilo, je, da vam trgovec zagotovi vpogled v certifikat nadzorno-kontrolne organizacije, ki je opravila nadzor nad živilom. Na tem certifikatu morata biti zapisana izvor ekološkega živila ter unikatna številka registriranega obrata ali kmetije.
 
Oznake BIO, EKO, Organic so registrirane in strogo kontrolirane oznake, za katere veljajo zelo strogi predpisi o načinu uporabe.       

Pogoj za pridobitev certifikata:

 • minimalno 95 % sestavin mora biti sledljivih iz eko pridelave,

 • seznam morebitnih dodatkov je omejen le na dodatke naravnega izvora,

 • v predelavi se ne uporabljajo gensko spremenjeni encimi ali sintetično pridobljene sestavine,

 • pri reji živali so predpisani zelo strogi kriteriji, npr. prepoved uporabe antibiotikov in hormonov, zahteva po številu dni, ki jih živali preživijo na prostem, organska krma itd.

 

DEMETER

DEMETER je blagovna znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični metodi. Vsa živila z oznako Demeter izpolnjujejo vse pogoje, predpisane za ekološko pridelavo in predelavo. Ob tem pa postavljajo biodinamiki dodatne zahteve, ki predstavljajo najbolj stroge standarde, ki jih imamo na voljo.

Strogo se preverja, da se postopek pridelave opravlja v skladu s smernicami Demeter zveze. Zahteve, ki jih do pridelovalcev postavlja DEMETER zveza, presegajo zahteve za ekološko pridelavo Bio-uredbe Evropske skupnosti.

V biodinamični pridelavi ni dovoljeno uporabljati nobenega sintetičnega sredstva, tudi organsko pridobljena so strogo omejena in dovoljena le v določeni količini in pod posebnimi pogoji. Biodinamiki kakovost svojih živil izboljšujejo predvsem s skrbjo za ohranjanje zdravja in rodnosti tal. Zato zemlje ne gnojijo z gnojevko in nezrelimi komposti. Za zdravje komposta uporabljajo posebno pripravljene zeliščne pripravke. Zdravje rastlin krepijo z zeliščnimi preparati in čaji, s pravilnim kolobarjenjem in z upoštevanjem pravega časa za vsako opravilo. Živali v hlevih niso privezane, kravam ne režejo rogov, oplodnja živali se opravlja po naravni poti.BIODAR

Blagovna znamka BIODAR je znak jamstva za slovenska živila iz nadzorovane ekološke pridelave. Živila ekološkega porekla so živila posebne kakovosti. Da bi jih kupci laže prepoznali, je Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije registrirala blagovno znamko BIODAR.

To je kolektivna znamka za slovenska živila, ki so pridelana in predelana po Standardih Zveze. Na embalaži živil, označenih z znamko BIODAR, so navedeni tudi individualna šifra uporabnika, njegovo ime in naslov. Tako je možno slediti poreklu živila od kmetije do mize.

Znamka BIODAR potrjuje, da je živilo ekološkega izvora in od njive oz. hleva do prodajne police kontrolirano s strani kontrolnih organizacij.

Certifikat je izdan le za živilo, ki:

 • je bilo pridelano in predelano brez uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO),

 • vsebuje najmanj 95 % sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih pridelkov,

 • vsebuje največ 5 % sestavin iz snovi, navedenih v pravilniku,

 • katerega predelava je kontrolirana,

 • ni bilo izpostavljeno ionizirajočemu sevanju,

 • ga spremljajo dokumenti v skladu s pravilnikom.

Dodatki k prehrani

Pri vseh prehranskih dopolnilih zagotavljamo maksimalno vsebnost naravnih sestavin in izbiramo le izdelke preverjenih blagovnih znamk, tako da kupcem zagotovimo najvišjo kakovost.

 

KOZMETIKA

BDIH

BDIH je certifikat za naravno kozmetiko, ki mora izpolnjevati naslednje kriterije:

 • Uporabljajo se naravne rastlinske surovine, pretežno iz certificirane ekološke pridelave ali kontroliranega nabiranja divjeraslih rastlin.

 • Testiranje na živalih ni dovoljeno.

 • Surovine, ki so na trgu od leta 1998, se lahko uporabijo le, če niso testirane na živalih.

 • Uporaba anorganskih soli ali mineralnih surovin je načeloma prepovedana, razen specificiranih izjem.

 • Uporaba ekstrahiranih naravnih surovin skozi procese hidrolize, hidrogenizacije, esterifikacije, transesterifikacije je strogo regulirana.

 • Prepovedana je uporaba sintetiziranih barvil, sintetiziranih dišav, etoksiliziranih surovin, silikonov, parafina in drugih derivatov nafte.

 • Za zagotavljanje varnosti izdelkov je dovoljena uporaba naravnih konzervansov ter omejena količina naravnim identičnih konzervansov, kot so: benzoid acid, salicil acid, sorbic acid ter njuni soli in benzil alkohol.

 • Obsevanje izdelkov ni dovoljeno.

 • Uporaba gensko spremenjenih organizmov ni dovoljena.

 • Proizvodni proces mora biti prijazen do okolja.

 • Embalaža mora biti iz okolju prijaznih materialov.

 

ECOCERT

ECOCERT je biološka organizacija za certificiranje, ustanovljena leta 1991 v Franciji. Izhodišče organizacije je v Evropi, vendar vodi kontrole v več kot 80 državah, kar organizacijo Ecocert umešča med vodilne biološke organizacije za certificiranje na svetu.

ECOCERT v osnovi certificira hrano in prehrambne izdelke pa tudi kozmetiko, čistila, parfume in tekstil. V kontrolo zajema preko 70 % celotne biološke prehrambne industrije v Franciji in okoli 30 % v svetu.

Pojem standarda NARAVNE IN BIOLOŠKE KOZMETIKE Ecocert definira z zahtevano stopnjo, ki je veliko strožja od konvencionalne proizvodnje kozmetike. Upošteva in zagotavlja spoštovanje do narave preko proizvodnje linije do potrošnikov in naravnih sestavin biološke kakovosti.

ČISTILA

ECOCERT je razvil serijo standardov na področju okoljevarstva za certificiranje izdelkov z okoljskimi cilji. Poleg certificiranja biološke kozmetike ECOCERT zdaj predlaga pregled ekoloških detergentov in tekstila.

Osnovni principi standardov za ekološke detergente in čistila so: zaščititi naš planet in njegove naravne vire z uporabo obnovljivih virov izvornih sestavin (najboljši vir je sestavina biološkega porekla), pridobljenih s procesom, prijaznim do okolja, in s prepovedjo uporabe sintetičnih sestavin; zaščititi in obveščati uporabnika: s podrobno specifikacijo sestavin, listo alergenov in zagotavljanjem sledljivosti sestavin v procesu; promoviranje know-how proizvodnega procesa s povečevanjem kakovosti dobave in izdelkov. Ostalo

FAIR TRADE

Fair trade ali pravična trgovina je trgovsko partnerstvo, ki pomaga šibkejšim proizvajalcem iz držav v razvoju (predvsem iz Afrike, Latinske Amerike in Azije), da se lahko predstavijo na globalnem trgu. Zagotavlja jim boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter spodbuja njihov dolgoročni razvoj.

Kako prepoznati izdelke pravične trgovine?

Večina prehranskih izdelkov pravične trgovine nosi mednarodno priznano oznako, ki jo podeljuje Fairtrade Labelling Organizations International.

NEUFORM

Neuform je interni standard verige trgovin z zdravo prehrano Reformhaus. Predstavlja veliko višji kriterij od konvencionalnega, vendar ni povsem enak ekološkim pravilnikom. Kriteriji NEUFORM zagotavljajo, da so vse uporabljene sestavine brez ostankov pesticidov in brez gensko spremenjenih organizmov.